PL / LEM

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SZKOŁA SUKI BIŁGORAJSKIEJ

Szkoła Suki Biłgorajskiej założona została w 2007 roku przez Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów jako oddolna, niezależna inicjatywa, skupiająca miłośników muzyki tradycyjnej.

Głównym celem Szkoły jest edukacja w zakresie muzyki ludowej regionu janowsko-biłgorajskiego i Roztocza Zachodniego, a także wprowadzenie na nowo suki biłgorajskiej do praktyki muzycznej. Adepci mają okazję poznać budowę i technikę gry na suce, jak też nauczyć się typowych dla tego terenu melodii.


fot. Zbigniew Nita

W ramach Szkoły można terminować także na skrzypcach, oktawkach, bębenku i basach. Wszystkie instrumenty wykonywane są w Pracowni Instrumentów Ludowych Zbigniewa Butryna. Prowadzimy również naukę śpiewu tzw. „białym głosem”, bazując na rodzimym repertuarze, oraz tradycyjnych tańców.

Na działania Szkoły obok warsztatów składają się spotkania z wiejskimi muzykantami, śpiewakami i tancerzami, prezentacje, pokazy oraz wydarzenia artystyczne – zabawy taneczne, koncerty, muzyczne happeningi. Przy Szkole działa również Kapela Bosa Nóżka, która powołana została do życia ze względu na najmłodszych. Posiada ona w repertuarze szereg zabaw, wyliczanek i melodii dla dzieci.

Szkoła prowadziła dotychczas warsztaty m.in. w ramach lubelskich edycji muzycznych taborów Domu Tańca (w Kocudzy i Szczebrzeszynie), przy Festiwalu Kultury Tradycyjnej „Oj Wiosna Ty Wiosna”, na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie, etc. Obok działalności edukacyjnej i upowszechnieniowej Szkoła podejmuje również działania o charakterze badawczym i archiwizacyjnym.

Owocem dotychczasowych poszukiwań i współpracy z muzykantami i śpiewakami regionu jest wydana w 2012 roku płyta „Na rozstajnych drogach”, nagrodzona III miejscem w konkursie Polskiego Radia na Fonogram Źródeł.

Działania Szkoły wspierają: Janowski Ośrodek Kultury, LGD "Leśny Krąg", Wydawnictwo In Crudo, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, Bagienno Bractwo Obserwatorów Przyrody, Park Krajobrazowy Lasy Janowskie.

www.sukabilgorajska.pl »
www.szkola.sukabilgorajska.pl »
www.pracownia.sukabilgorajska.pl »


O FUNDACJI

(PL) Głównym celem Fundacji Stara Droga jest promowanie kultury, języka i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy środkowo-wschodniej w szczególności terenów pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego w tym Roztocza i Łemkowszczyzny. Więcej »

(LEM) Єдном з головних цілі Фундациі Стара Дорога є промуваня культуры, языка і мистецтва, як тіж охорона культуровой і природнoй спадщыны середньо-східньой Європы, передо вшытким теренів польско-украіньского і польско-словацкого погранича, в тім Розточа і Лемківщыны. Bеце »

aktualności / działania / projekty / wydawnictwo / fundacja / media / współpraca / kontakt

fundacja@staradroga.com
tel. 696 06 77 04, 505 71 82 94

Fundacja Stara Droga © 2013
dizajn: ŁebMajster