PL / LEM

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

WSPOMÓŻ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Prowadzenie Fundacji oraz realizowane przez nas działania i projekty wymagają wielu środków finansowych i dużgo nakładu pracy. Jeśli podoba ci się to, co robimy – możesz wspomóc naszą działalność. Każda pomoc się przyda!

Realizację naszych celów statutowych można wesprzeć na wiele sposobów:

1. Dokonując jednorazowych lub systematycznych wpłat na dowolną kwotę na konto Fundacji, (w tradycyjny sposób dokonując wpłaty w banku lub na poczcie) w tytule wpisując: "wpłata na cele statutowe" - dane do przelewu na dole.

- kiedy w tytule przelewu jest wskazany konkretny cel np. wpłata na działalność Szkoły Suki Biłgorajskiej - przeznaczamy pieniądze na ten cel, zgodnie z wolą darczyńcy
- kiedy w tytule przelewu nie ma wskazanego konkretnego celu np. wpłata na cele statutowe - przeznaczamy pieniądze na cele statutowe tj. na prowadzenie działań i funkcjonowanie fundacji.

2. Wpłacając darowiznę pieniężną na konto Fundacji

Darowizna i ulga podatkowa

Osoba fizyczna, która dokonała darowizny na rzecz organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku \ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacji pozarządowej), w związku z prowadzoną przez nią działalnością pożytku publicznego lub z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania może odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie to dokonywane jest w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku osób prawnych limit możliwego odliczenia wynosi 10% dochodu. Co istotne, odliczenia można dokonać w związku z darowizną dokonaną na rzecz wszystkich organizacji pozarządowych, a nie tylko organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

4. Nasza Fundacja z wielką radością podejmuje współpracę z firmami.

Osoby prawne mogą zostać naszymi sponsorami. Sponsoring może mieć charakter:
- jednorazowy w postaci wpłaty dowolnej kwoty pieniężnej na konto naszej Fundacji;
- stałej współpracy w postaci wspierania finansowego naszych projektów (również w formie rzeczowej)

W zamian za sponsoring Firma zostaje przyjęta w poczet naszych Sponsorów, a jej logo umieszczone na stronie internetowej naszej Fundacji. Ponadto Sponsorzy mają prawo reklamowania swojej firmy bądź produktów w naszych wydawnictwach, na prowadzonych przez nas stronach internetowych lub w czasie organizowanych przez nas imprez.

5. Kupując nasze wydawnictwa lub gadżety fundacyjne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie naszych działań.

Dane teleadresowe

Fundacja Stara Doga
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4/6/60
23-300 Janów Lubelski

KRS 0000464963
NIP 8621641030
REGON 061569221
Konto bankowe BGŻ S.A. 25 2030 0045 1110 0000 0309 0560

KONTAKT:
fundacja@staradroga.com
tel. 505 71 82 94, 696 06 77 04

Do pobrania


O FUNDACJI

(PL) Głównym celem Fundacji Stara Droga jest promowanie kultury, języka i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy środkowo-wschodniej w szczególności terenów pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego w tym Roztocza i Łemkowszczyzny. Więcej »

(LEM) Єдном з головних цілі Фундациі Стара Дорога є промуваня культуры, языка і мистецтва, як тіж охорона культуровой і природнoй спадщыны середньо-східньой Європы, передо вшытким теренів польско-украіньского і польско-словацкого погранича, в тім Розточа і Лемківщыны. Bеце »

aktualności / działania / projekty / wydawnictwo / fundacja / media / współpraca / kontakt

fundacja@staradroga.com
tel. 696 06 77 04, 505 71 82 94

Fundacja Stara Droga © 2013
dizajn: ŁebMajster